Welkom
Hoe werkt het?
Trekkings gebieden
Nieuws
Aanvraag
Projecten
Over ons
Contact
My account
 
 

Hoe werkt het ondernemersfonds?

 
Het Ondernemersfonds Zwijndrecht is voor en door ondernemers
Het Ondernemersfonds Zwijndrecht biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. De gelden die jaarlijks binnenkomen bij het Ondernemersfonds Zwijndrecht, vloeien terug naar de trekkingsgebieden of sectoren. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers. Een individu kan dus geen aanvraag indienen.

Gezamenlijke initiatieven samen betaald
De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het Ondernemersfonds Zwijndrecht alloceert deze opbrengsten aan de gebieden of sectoren evenredig met wat deze opgebracht hebben, via een systeem van zogeheten trekkingsrechten. Dit betekent dat samenwerkende ondernemers aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds. De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming transparant verloopt.

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers of een collectief van ondernemers binnen een trekkingsgebied. In veel trekkingsgebieden of sectoren is een ondernemers- of winkeliersvereniging actief. Heeft u een goed plan voor uw gebied? Bespreek dit dan met het bestuur van de vereniging in uw gebied. Houd er rekening mee dat uw vereniging of stichting mogelijk niet het gehele trekkingsgebied omvat en dat ook de niet-aangesloten ondernemers bij de besluitvorming betrokken dienen te worden. Heeft uw gebied zich nog niet verenigd? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie over de trekkingsgebieden verwijzen wij u graag het overzicht van trekkingsgebieden onderaan deze pagina. 

Hoe komt het fonds tot stand?
Om een ondernemersfonds mogelijk te maken vraagt de gemeente een opslag op de OZB-belasting voor zakelijk onroerend goed*. De indicatieve opbrengst van deze verhoging wordt jaarlijks in de vorm van een subsidie in het Ondernemersfonds Zwijndrecht gestort. Het fonds is voor ondernemers die activiteiten als promotie, netwerkversterking, leegstandbestrijding, beveiliging e.d. willen financieren. Maar het kan ook gaan om versterking van het toerisme of de detailhandel, startersbegeleiding, lobbytaken of andere collectieve ambities.

Nederland kent inmiddels meer dan 35 ondernemersfondsen. Het geld wordt verdeeld tussen ondernemers in van tevoren afgebakende gebieden en sectoren. Elk gebied of sector krijgt een zogenaamd trekkingsrecht op het fonds evenredig met wat er is opgebracht uit de OZB-opslag.

------------------
*Over 2020 is dat EUR 60,00 per EUR 100.000 WOZ-waarde. Verspreid over eigenaar (55%) en gebruiker (45%)
PDF document
PDF document 410,02 KB
29 maart 2020 15:45