Welkom
Hoe werkt het?
Nieuws
Aanvraag
Projecten
Over ons
Contact
 
 

Aanvraagprocedure - Hoe dien ik een plan in?

 
Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers of een collectief van ondernemers binnen een trekkingsgebied. Een individu kan dus geen aanvraag indienen.

Direct een aanvraag indienen
Download het onderstaande aanvraagformulier in PDF-formaat en stuur dit ingevuld en eventueel met bijlagen naar info@ondernemersfondszwijndrecht.nl

Wanneer krijgt u bericht?
Als u de aanvraag heeft ingediend ontvangt u een bericht per e-mail. Vervolgens controleert het bestuur, in haar bestuursvergadering, of de aanvraag compleet is en aan de voorwaarden voldoet.

Voor 2019 (*) zijn de bestuursvergaderingen op onderstaande data. Zorg dat uw plan voor één van deze data bij hen binnen is. (* onder voorbehoud)

9 januari 
5 maart
30 april
19 juni
20 augustus
8 oktober
26 november

Als het bestuur akkoord is, dan krijgt u per mail een toekenningsbrief met daarin het goedgekeurde bedrag. Deze toekenning moet de trekkingsgerechtigde ondertekend retour sturen naar info@ondernemersfondszwijndrecht.nl.

Facturatie
Bij de toekenning wordt u gevraagd om de factuur voor de gemaakte kosten (voor maximaal het bedrag van de toekenning) te sturen aan het Ondernemersfonds Zwijndrecht.

Het is van belang dat de facturen op naam en adres staan van Ondernemersfonds Zwijndrecht; anders kan er niet worden betaald. Het moet duidelijk zijn uit welk gebied de factuur afkomstig is. De factuur wordt na ontvangst geverifieerd met de aanvraag en de toekenning en de betaling zal dan volgen. Er wordt een betalingsperiode van 30 dagen aangehouden.

Aanvragen en facturen kunt u het beste per e-mail versturen naar: info@ondernemersfondszwijndrecht.nl.

Juiste adressering:
Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht
Abeelstraat 121
3329 AC DORDRECHT

BTW
Voor de btw-verrekening is er vanuit het Ondernemersfonds Zwijndrecht een inventarisatie geweest. De belastingdienst wil een eenduidige vooraftrek van de btw en wil risico’s op dubbele vooraftrek voorkomen. Daarom wordt er ingezet om de btw op niveau van het Ondernemersfonds Zwijndrecht in vooraftrek te nemen en te verrekenen.

U kunt de btw van zaken die vanuit het fonds betaald worden, dus niet zelf als vereniging of stichting in vooraftrek nemen.

Er is steekproefsgewijs berekend hoeveel ondernemers per type gebied met btw belaste prestaties leveren. Zo leveren banken, verzekeraars, onderwijs- en cultuurinstellingen geen met btw belaste prestaties. Het zou vreemd zijn als zij wel via het ondernemersfonds btw zouden kunnen verrekenen. Voor gebieden met veel van btw vrijgestelde partijen, kan een minder groot deel van de betaalde btw in vooraftrek genomen worden.

Een voorbeeld: voor gebiedstype winkelgebied geldt dat negentig procent van de ondernemers met btw belaste prestaties levert. Het gebied koopt advertentieruimte in bij een krant en krijgt, na akkoord van het Ondernemersfonds Zwijndrecht, een factuur van de krant inclusief btw. Negentig procent van het btw-bedrag wordt door Ondernemersfonds Zwijndrecht in vooraftrek genomen. Dat wil zeggen dat slechts 10% van de in rekening gebrachte btw ten laste komt van het trekkingsrecht van het gebied.
PDF document
PDF document 103,51 KB
15 februari 2017 08:27
PDF document
PDF document 155,67 KB
30 april 2018 20:19