Aanvraag indienen

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers of een collectief van ondernemers door bijvoorbeeld een formeel samenwerkingsverband c.q. vereniging/stichting welke actief is binnen een trekkingsgebied. Een individu kan dus geen aanvraag indienen.

Voor informatie over de trekkingsgebieden klik hier.

Direct een aanvraag indienen
Download het onderstaande aanvraagformulier in PDF-formaat en stuur dit ingevuld en eventueel met bijlagen naar info@ondernemersfondszwijndrecht.nl

Wanneer krijgt u bericht?
Als u de aanvraag heeft ingediend ontvangt u een bericht per e-mail. Vervolgens controleert het bestuur, in haar bestuursvergadering, of de aanvraag compleet is en aan de voorwaarden voldoet.

Voor 2023 (*) zijn de bestuursvergaderingen op onderstaande data. Zorg dat uw plan voor één van deze data bij hen binnen is. (* onder voorbehoud)

7 februari 
14 maart
18 april
6 juni incl. Raad van Advies
30 augustus
3 oktober
21 november

Als het bestuur akkoord is, dan krijgt u per mail een toekenningsbrief met daarin het goedgekeurde bedrag. Deze toekenning moet de trekkingsgerechtigde ondertekend retour sturen naar info@ondernemersfondszwijndrecht.nl.

Facturatie
Bij de toekenning wordt u gevraagd om de factuur voor de gemaakte kosten (voor maximaal het bedrag van de toekenning) te sturen aan het Ondernemersfonds Zwijndrecht.

Het is van belang dat de facturen op naam en adres staan van Ondernemersfonds Zwijndrecht; anders kan er niet worden betaald. Het moet duidelijk zijn uit welk gebied de factuur afkomstig is. De factuur wordt na ontvangst geverifieerd met de aanvraag en de toekenning en de betaling zal dan volgen. Er wordt een betalingsperiode van 30 dagen aangehouden.

Aanvragen en facturen kunt u per e-mail toesturen naar: info@ondernemersfondszwijndrecht.nl.

Juiste adressering:
Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht
p/a Rotterdamseweg 40 
3332 AJ Zwijndrecht