Indienen aanvraag project

U kunt steeds maximaal 1 project tegelijk indienen. Relevante documentatie kunt u steeds bij de betreffende projectaanvraag uploaden. Krijgt het bestand niet geüpload dan kunt u deze mailen naar: info@ondernemersfondszwijndrecht.nl

Formulier

  1. Voor welk trekkingsgebied betreft de aanvraag?


  2. Contactgegevens aanvrager

  3. Inhoud van de aanvraag
  a. Onderwerp/titel aanvraag:

  b. Korte beschrijving van het initiatief/aanvraag dat u wilt financieren.

  c. In welk jaar zal het initiatief gerealiseerd worden?

  d. Looptijd van het initiatief/aanvraag?

  e. Bedrag bestedingsvoorstel: (excl. BTW)


  4. Besluitvorming en communicatie
  a. Besluitvorming
  Hoe is de besluitvorming rondom dit project tot stand gekomen? Bijv. een algemene ledenvergadering, tijdens een bestuursvergadering etc. Geef hieronder een toelichting.

  b. Communicatie in uw gebied
  Transparante communicatie rond uw bestedingsvoorstel is een belangrijke voorwaarde voor toekenning. Heeft u uw plannen en de begroting kenbaar gemaakt in het gebied? Bijvoorbeeld d.m.v. vergadering of een (nieuws­)brief aan alle trekkingsgerechtigden/bijdragers. Notulen, (nieuws)brieven, offertes dient u verderop te uploaden.

  c. Toelichting communicatie gebied. Licht hier uw keuze toe.


  5. Aanvullende documenten uploaden
  U kunt alle documenten en/of andere bestanden uploaden die betrekking op deze aanvraag hebben. Denk bijvoorbeeld aan:
  - Projectplan / projectomschrijving
  - Begroting / offertes* verplicht
  - Besluitvorming (verslagen van bestuursvergaderingen en/of de ALV)* verplicht
  - Communicatiemiddelen (brieven, uitnodigingen, nieuwsbrieven)

  Gewenste bestandstypen: doc, docx, xls, xlsx, pdf. Max. 12 mb per bestand  6. Afronding
  U bent te allen tijde verplicht om een vermenging van rollen bij ons kenbaar te maken. Zie voor verdere toelichting de uitleg over de algemene voorwaarden op de website.
  Omvat uw aanvraag één of meerdere opdrachten waarvoor uzelf of leden van bestuur begunstigde bent/zijn?

  Toelichting vermenging van rollen:


  Overige opmerkingen