Niet gebruikte gelden/sparen/lenen

Het Ondernemersfonds Zwijndrecht labelt de gelden per trekkingsgebied en blijft het geld beheren totdat er een beroep op wordt gedaan.

In de gebieden waar een formeel samenwerkingsverband c.q. vereniging/stichting bestaat, fungeert het aanwezige bestuur daarvan als aanspreekpunt voor het Ondernemersfonds Zwijndrecht. Het fonds heeft contact met deze verenigingen/stichtingen over het indienen van plannen en zal hen actief benaderen wanneer dit achterwege blijft.

In de gebieden waar nog geen samenwerkingsverband bestaat wordt dit lastiger. Zolang er geen sprake is van een formeel collectief verband dat representatief is voor het gebied, kan er desalniettemin aanspraak gemaakt worden op het geld dat voor dat gebied apart staat in het Ondernemersfonds Zwijndrecht. Er zal worden gestimuleerd tot het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden of tot het zoeken van aansluiting bij bestaande samenwerkingsverbanden in deze gebieden.

Als – ondanks inspanningen van het Ondernemersfonds Zwijndrecht – door een trekkingsgebied, geen aanspraak wordt gemaakt op de gelden die beschikbaar zijn in het fonds, wordt het geld in principe drie jaar apart gehouden voor het desbetreffende trekkingsgebied. Als er na deze tijd geen zicht is op besteding van de middelen en geen sprake is van een reservering zoals hierna bedoeld, zal het bestuur van het Ondernemersfonds Zwijndrecht bekijken of het trekkingsgebied kan worden toegevoegd aan een bestaand samenwerkingsverband of het geld toekennen aan de algemene middelen van het Ondernemersfonds Zwijndrecht.

Trekkingsgebieden die aangeven hun geld apart te willen houden voor een bepaald doel in de toekomst kunnen sparen in het fonds. Ieder jaar wordt er door het Ondernemersfonds Zwijndrecht een opgaaf gegeven van het gespaarde bedrag.

Het is niet mogelijk om te lenen bij het Ondernemersfonds Zwijndrecht. Men kan dus geen voorschot krijgen van de nog door het Ondernemersfonds te ontvangen subsidie van de gemeente.

Eventuele rente over de aanwezige gelden in het Ondernemersfonds Zwijndrecht wordt toegevoegd aan de algemene middelen van het fonds.