Aanvraag indienen

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers of een collectief van ondernemers door bijvoorbeeld een formeel samenwerkingsverband c.q. vereniging/stichting welke actief is binnen een trekkingsgebied. Een individu kan dus geen aanvraag indienen.

Voor informatie over de trekkingsgebieden klik hier.

Direct een aanvraag indienen
Via deze link kunt direct een aanvraag indienen. U kunt steeds maximaal 1 project tegelijk indienen via het online formulier. Relevante documentatie kunt u steeds bij de betreffende projectaanvraag uploaden.

Wanneer krijgt u bericht?
Als u de aanvraag heeft ingediend ontvangt u een bericht per e-mail. Vervolgens controleert het bestuur, in haar bestuursvergadering, of de aanvraag compleet is en aan de voorwaarden voldoet.

Voor 2024 (*) zijn de bestuursvergaderingen op onderstaande data. Zorg dat uw plan minimaal 1 week voor één van deze data bij hen binnen is. (* onder voorbehoud)

23 januari
5 maart
17 april
4 juni incl. Raad van Advies
9 juli
27 augustus
15 oktober
19 november

Als het bestuur akkoord is, dan krijgt u per mail een toekenningsbrief met daarin het goedgekeurde bedrag. Deze toekenning moet de trekkingsgerechtigde ondertekend retour sturen naar info@ondernemersfondszwijndrecht.nl.

Facturatie
Bij de toekenning wordt u gevraagd om de factuur voor de gemaakte kosten (voor maximaal het bedrag van de toekenning) te sturen aan het Ondernemersfonds Zwijndrecht.

Het is van belang dat de facturen op naam en adres staan van Ondernemersfonds Zwijndrecht; anders kan er niet worden betaald. Het moet duidelijk zijn uit welk gebied de factuur afkomstig is. De factuur wordt na ontvangst geverifieerd met de aanvraag en de toekenning en de betaling zal dan volgen. Er wordt een betalingsperiode van 30 dagen aangehouden.

Facturen kunt u per e-mail toesturen naar: info@ondernemersfondszwijndrecht.nl.

Juiste adressering voor facturen:
Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht
p/a Rotterdamseweg 40 
3332 AJ Zwijndrecht