Hoe werkt het?

Het Ondernemersfonds Zwijndrecht is voor en door ondernemers
Het Ondernemersfonds Zwijndrecht biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. De gelden die jaarlijks binnenkomen bij het Ondernemersfonds Zwijndrecht, vloeien terug naar de trekkingsgebieden. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers. Een individu kan dus geen aanvraag indienen.

Gezamenlijke initiatieven samen betaald
De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, leegstandbestrijding, netwerkversterking, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Maar het kan ook gaan om versterking van het toerisme of de detailhandel, startersbegeleiding, lobbytaken of andere collectieve ambities.

Het Ondernemersfonds Zwijndrecht alloceert de opbrengsten aan de trekkingsgebieden evenredig met wat deze opgebracht hebben, via een systeem van zogeheten trekkingsrechten. Dit betekent dat samenwerkende ondernemers aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds. De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming transparant verloopt.

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers of een collectief van ondernemers binnen een trekkingsgebied. In veel trekkingsgebieden is een ondernemers- of winkeliersvereniging actief. Heeft u een goed plan voor uw gebied? Bespreek dit dan met het bestuur van de vereniging in uw gebied. Houd er rekening mee dat uw vereniging of stichting mogelijk niet het gehele trekkingsgebied omvat en dat ook de niet-aangesloten ondernemers bij de besluitvorming betrokken dienen te worden. Heeft uw gebied zich nog niet verenigd? Neem dan contact met ons op.

Hoe komt het fonds tot stand?
Om een ondernemersfonds mogelijk te maken vraagt de gemeente een opslag op de OZB-belasting voor niet woningen (zakelijk onroerend goed). De indicatieve opbrengst van deze verhoging wordt jaarlijks in de vorm van een subsidie in het Ondernemersfonds Zwijndrecht gestort.

Het geld wordt verdeeld tussen ondernemers in van tevoren afgebakende trekkingsgebieden. Elk gebied heeft een zogenaamd trekkingsrecht op het fonds evenredig met wat er is opgebracht uit de OZB-opslag.

De opslag op de OZB-belasting niet woningen in Zwijndrecht is EUR 60,00 per EUR 100.000 WOZ-waarde. Verspreid over eigenaar (55%) en gebruiker (45%)

Trekkingsgebieden – contactpersonen 2023