Over ons

Over het Ondernemersfonds Zwijndrecht
Het Ondernemersfonds Zwijndrecht biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht alloceert deze opbrengsten aan de gebieden of sectoren evenredig met wat deze opgebracht hebben, via een systeem van zogeheten trekkingsrechten.

Dit betekent dat een formeel samenwerkingsverband c.q. vereniging/stichting in een bepaald trekkingsgebied aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds. De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming transparant verloopt.

Het fonds heeft een pilot van 3 jaar gedraaid (2016-2018) en de gemeenteraad heeft eind december 2018 ingestemd het ondernemersfonds voor te zetten met een evaluatie iedere 5 jaar.
Het ondernemersfonds bestaat formeel sinds 1 januari 2016, waarbij in april 2016 de formele oprichting van de Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht heeft plaatsgevonden en na een opstartfase zijn we vanaf begin september 2016 operationeel.

De Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht bestaat uit de volgende personen:
• Hinrich Slobbe (voorzitter)
• Herman Jonker (vice voorzitter)
• Teun Muller (2e vice voorzitter)
• Kavita Bhagola (secretaris)
• Johan Kooij (penningmeester)

Het bestuur wordt ondersteund door fondsondersteuner Rosalie de Paepe.

Raad van Advies
Het Ondernemersfonds Zwijndrecht heeft een raad van advies die bestaat uit vertegenwoordigers van de gebieden die een trekkingsrecht hebben in het fonds. Deze adviesraad vormt een belangrijk klankbord voor het bestuur en biedt de gebiedsvertegenwoordigers de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. De raad van advies wordt 1x per jaar bij elkaar geroepen door het bestuur voor verantwoording van het vorige kalenderjaar. Indien gewenst kunnen zij vaker bij elkaar komen.