BTW

Voor de BTW-verrekening is er vanuit het Ondernemersfonds Zwijndrecht een inventarisatie geweest. De Belastingdienst wil een eenduidige vooraftrek van de BTW en wil risico’s op dubbele vooraftrek voorkomen. Daarom wordt er ingezet om de BTW op niveau van het Ondernemersfonds Zwijndrecht in vooraftrek te nemen en te verrekenen.

U kunt de BTW van zaken die vanuit het fonds betaald worden, dus niet zelf als vereniging of stichting in vooraftrek nemen.

Er is steekproefsgewijs berekend hoeveel ondernemers per type gebied met BTW belaste prestaties leveren. Zo leveren banken, verzekeraars, onderwijs- en cultuurinstellingen geen met BTW belaste prestaties. Het zou vreemd zijn als zij wel via het ondernemersfonds BTW zouden kunnen verrekenen. Voor gebieden met veel van BTW vrijgestelde partijen, kan een minder groot deel van de betaalde BTW in vooraftrek genomen worden.

Een voorbeeld: voor gebiedstype winkelgebied geldt dat negentig procent van de ondernemers met BTW belaste prestaties levert. Het gebied koopt advertentieruimte in bij een krant en krijgt, na akkoord van het Ondernemersfonds Zwijndrecht, een factuur van de krant inclusief BTW. Negentig procent van het BTW-bedrag wordt door Ondernemersfonds Zwijndrecht in vooraftrek genomen. Dat wil zeggen dat slechts 10% van de in rekening gebrachte BTW ten laste komt van het trekkingsrecht van het gebied.