Blog Hinrich Slobbe – zomer 2020

Voorzitter bestuur Ondernemersfonds Zwijndrecht Ook het Ondernemersfonds Zwijndrecht merkt de gevolgen van het Corona-virus. In het afgelopen kwartaal zijn heel veel evenementen waar het fonds mede aan bij zou dragen niet doorgegaan. Denk hierbij aan de Avondvierdaagse, Koningsdag, Bevrijdingsdag maar ook de diverse activiteiten die door de trekkingsgebieden moesten worden uitgesteld. Dat stemt somber maar er zijn ook lichtpuntjes: vaak is gekozen voor uitstel. Dat betekent dat we in het volgende jaar deze mooie plannen alsnog uitgevoerd zien worden. En daar dragen we als fonds weer graag aan bij!

Ondertussen lopen de andere zaken “gewoon” door. Parkmanagement, camerabewaking, beveiliging, plaatsing van AED’s, vergroening en verduurzaming van de bedrijfsterreinen. Prachtig om te zien dat er ondanks corona zo hard gewerkt wordt om in Zwijndrecht een gezonde economie te maken waar het niet alleen fijn werken is maar ook een heerlijke plaats om te wonen en recreëren. Die creativiteit zullen we hard nodig hebben in de komende tijd waar het virus nog niet is uitgewoed. Wij als fondsbestuur willen graag initiatieven ondersteunen die door de trekkingsgerechtigden worden ingediend. Initiatief om Zwijndrecht wendbaar en weerbaar te maken bij tegenwind die vaak uit onverwachtse hoek kan komen. Ondernemers van Zwijndrecht kunnen door Samen te werken in hun directe omgeving het verschil maken. Want alleen ga je misschien sneller maar Samen kom je veel verder.

Wij zijn als Ondernemersfonds Zwijndrecht in een nieuwe fase gekomen. Na goedkeuring door de gemeenteraad zijn we onze “proefperiode” voorbij en vormen we een duurzaam onderdeel van de economische infrastructuur van Zwijndrecht. We zullen deze rol voortvarend oppakken. Als doelen voor de komende tijd zien we een actieve rol om de trekkingsgebieden die nog weinig met hun trekkingsrechten doen te activeren. Daar waar nodig helpen we om besturen te vormen die na democratische besluitvorming tot goede uitvoering van hun plannen zullen komen. Meer dan 85% van het geld wordt reeds gebruikt, die laatste 15% zijn onze uitdaging. Daarnaast willen we de trekkingsgebieden uitdagen om hun samenwerking die al plaats vindt op een hoger niveau te tillen. Ga nadenken over duurzaamheid, netwerkeconomie, gezamenlijke vervoersvoorziening, ontwikkeling van een gezonde werkomgeving, versterking van de naamsbekendheid, etc. Door creatieve plannen in te dienen bij het fonds maken we met elkaar Zwijndrecht sterker, gezonder, duurzamer en daar plukt iedere ondernemer in Zwijndrecht de vruchten van.

Hinrich Slobbe
Voorzitter Ondernemersfonds Zwijndrecht