Het hoe en waarom van het Ondernemersfonds Zwijndrecht | Video

Alle informatie en het hoe en waarom van het Ondernemersfonds Zwijndrecht samengevat in een interessante video!

O.a. gemaakt in het kader van het Economisch Actieprogramma van de Gemeente Zwijndrecht.