Door samen te werken met de ondernemers in de directe omgeving merkt de ondernemer dat er veel meer kan!

In Zwijndrecht is sinds 2016 een ondernemersfonds actief en op woensdag 12 oktober jl. werd dit op gepaste wijze gevierd tijdens een diner in De Pietermankerk met een vertegenwoordiging van de trekkingsgebieden, de gemeente Zwijndrecht en enkele besturen van ondernemersfondsen uit de andere gemeenten in Drechtsteden.

Het Ondernemersfonds Zwijndrecht is een fonds wat de financiële mogelijkheid biedt voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen. De financiële middelen uit het fonds worden in Zwijndrecht onder andere gebruikt voor de schoon, heel en veilig doelstellingen op de bedrijventerreinen, maar ook de inzet van professioneel park- en winkelcentramanagement, bloembakken, feestverlichting op de winkelcentra en onderzoek naar de verbetering van het ondernemersklimaat van Zwijndrecht in 2030.

Samenwerking zoeken
In Zwijndrecht is inmiddels ruim 95% van de trekkingsgebieden (bedrijventerreinen, winkelcentra en overige gebieden waar ondernemers gevestigd zitten) georganiseerd om samen goede initiatieven vanuit het fonds mogelijk te laten maken. Maar er zijn ook collectieve ideeën en gemeenschappelijke belangen als de uitbreiding van AED’s binnen Zwijndrecht die vanuit het fonds mogelijk gemaakt kunnen worden.

Tijdens het diner spraken de diverse vertegenwoordigers uit de gebieden hierover met elkaar en door samen te werken met de ondernemers in de directe omgeving merkt de ondernemer dat er veel meer kan. Met, van, voor en door ondernemers!

Ook zijn er de afgelopen jaren in diverse gemeenten in de regio Drechtsteden meer ondernemersfondsen opgericht (en in oprichting). Met elkaar wordt er gekeken naar de mogelijkheden om samen kennis te delen en van elkaar te leren. Voorzitter van Ondernemersfonds Zwijndrecht, Hinrich Slobbe, is ook voorzitter van het Landelijk Platform Ondernemersfondsen moedigt die enorm aan. “In je eentje ben je wellicht sneller, maar samen kom je veel verder.”

16 oktober 2022