Update uitgevoerde projecten/aanvragen 2019

Het jaar 2019 toont de positieve ontwikkeling van het fonds. Nagenoeg alle trekkingsgebieden zijn
inmiddels actief. Enthousiaste ondernemers hebben in samenspraak met hun collega-ondernemers
plannen ontwikkeld en die ter goedkeuring voorgelegd aan het fonds. Alle plannen zijn beoordeeld en geaccordeerd.

De trekkingsgebieden die al langer actief zijn hebben de doelstellingen “schoon, heel en veilig” inmiddels geheel of nagenoeg geheel gerealiseerd en kunnen zich richten op bijvoorbeeld duurzaamheid, vergroening, innovatie, samenwerking, vervoer en verfraaiing.

Het Veerplein (trekkingsgebied Westkeetshaven/Ringdijk) toont zijn Zwijndrechtse hart door de organisatie van het Koningsdagfeest op zich te nemen. Het werd in april een mooi en goed bezocht feest met muziek en veel vrolijkheid. Op initiatief van ditzelfde trekkingsgebied werd op het Veerplein een AED geplaatst. Mogelijk redt dit apparaat het leven van iemand die ter plaatse door een hartstilstand wordt getroffen.

Voor de promotie van geheel Zwijndrecht werden de 1e editie van de Zwijndrechtse Binnenvaartdagen georganiseerd. Het initiatief daarvoor werd genomen door de besturen van de OVZ (Ondernemersvereniging Zwijndrecht), de Hazewinden (Ondernemersvereniging Heerjansdam) en de Detailhandelsraad (federatie van Winkelcentra in Zwijndrecht). Deze organisaties dragen en promoten het algemeen Zwijndrechts ondernemersbelang. Het Veerplein liet zich wederom van zijn goede kant zien door voor dit festijn de gastheer te zijn. Veel interessante bedrijven uit de scheepvaartsector presenteerden zich bij de kade van de Oude Maas op een aantrekkelijke manier en benadrukten zo de positie van Zwijndrecht als centrum van de binnenvaart.

Het trekkingsgebied Zorg, waarbinnen het ziekenhuis en andere zorginstellingen en zorgverleners zijn vertegenwoordigd, organiseerden een beursvloerevenement, waarop zij zich met hun activiteiten presenteerden. Er werden een aantal AED’s geplaatst en een zogenaamde beweegtuin geïnstalleerd bij Swinhove.

Bedrijventerrein De Geer voltooide (bijna) de doelstelling schoon, heel en veilig. Voor de veiligheid van mens en bedrijf werden camera’s en bij de toegang tot dit gebied een fraai led-scherm geplaatst. Er worden nog regelmatig personen gesignaleerd, van wie niet duidelijk is wat zij daar te zoeken hebben. In overleg met de politie wordt onderzocht wat er met die signaleringen gedaan zou kunnen worden. Verder wordt nagedacht wat verduurzaming en vergroening voor De Geer kunnen betekenen. Een groene omgeving met meer biodiversiteit bevordert het welzijn van mens en dier en maken de werkomgeving aantrekkelijker. De geplaatste bijenkasten vormen een mooi startpunt. Bij enkele bedrijven zijn zonnepanelen geplaatst. Er wordt bekeken of er meer daken beschikbaar zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en of daarmee ook het collectieve belang van De Geer gediend zou kunnen worden.

Develpoort, Bakestein en Molenvliet hebben camera’s geplaatst. De trekkingsgerechtigde Kinderopvang heeft sport- en spelmateriaal en picknicktafels aangeschaft en ouderbetrokkenheidsbijeenkomsten georganiseerd. Walburg heeft de heropening van het winkelcentrum feestelijk gevierd. Winkelcentrum Kort-Ambacht vierde de zomer met een zomerbraderie en de winter met een ijsbaan.

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht en de raad hebben het bestuur van het ondernemersfonds het vertrouwen en het mandaat gegeven om het fonds te continueren voor in ieder geval de komende vijf jaar. Het bestuur ziet het als een uitdaging de inactieve trekkingsgebieden te prikkelen daarvoor enthousiaste bestuursleden te zoeken en die te motiveren om aansprekende activiteiten te ontwikkelen, alles met het doel Zwijndrecht leefbaarder te maken voor bedrijven, ondernemers en uiteindelijk al haar burgers.