Update uitgevoerde projecten/aanvragen 2020

De Covid-19-pandemie, die kort na het begin van 2020 de wereld in zijn greep kreeg, heeft ook voor het Ondernemersfonds Zwijndrecht gevolgen gehad.

Voor de ondernemers van de diverse bedrijventerreinen werden weinig tot geen contactbijeenkomsten gehouden. Desondanks bleef het niet stil. Veel bedrijventerreinen hebben baat bij het ingeschakelde parkmanagement. Dit parkmanagement brengt structuur aan binnen de betreffende trekkingsgebieden. Het draagt zorg voor de nodige communicatielijnen tussen de bestuursleden onderling, tussen bestuur en leden en richting derden, zoals politie, gemeente, beveiligers en andere dienstverleners. Het bevordert tevens het ontwikkelen van plannen en de uitvoering daarvan en wijst op eventueel te verkrijgen subsidies.

Voorts wordt opgemerkt dat een aantal trekkingsgebieden zijn activiteiten in belangrijke mate heeft moeten terugbrengen. Zo bleven in winkelcentra veel promotieactiviteiten voor het winkelend publiek achterwege, werd er geen braderie georganiseerd en werd Koningsdag niet feestelijk gevierd. Er werd voor de promotie van Zwijndrecht Gemeente Brede Deel werd gewerkt aan het vervolg op de Binnenvaartdagen, een Bevrijdingsconcert en de Avondvierdaagse; deze evenementen moesten opgeschort worden.

Schoon, heel en veilig vormen de basiselementen van het merendeel van de trekkingsgebieden. Een groot aantal bedrijventerreinen en winkelcentra heeft inmiddels cameratoezicht en bewegwijzering gerealiseerd. Een aantal beraadt zich over, of is al bezig met het realiseren van vergroenen van de terreinen, het vergroten van de biodiversiteit, het isoleren van gebouwen, het plaatsen van zonnepanelen en andere energie-opwekkers, het aanleggen van glasvezelnetten en het verminderen van hinderlijke parkeerdruk. Op een aantal plaatsen in Zwijndrecht en Heerjansdam zijn AED’s geplaatst, die levensreddend kunnen zijn voor personeel en bezoekers van de onderscheiden trekkingsgebieden. In het centrum zijn hanging-baskets met planten en bloemen opgehangen; deze verfraaien het zomerse straatbeeld.

Maatschappelijke- en zorginstellingen hebben voor de uitwisseling van ideeën, projecten en diensten een digitale Beursvloer opgezet. Onder de noemer “sport” bestaat vanaf het begin van het Ondernemersfonds Zwijndrecht een trekkingsgerechtigde. Het bestuur is verheugd dat een aantal sportminnende Zwijndrechters in 2020 een stichting heeft opgericht en nu plannen ontwikkelt ter bevordering van sportbeoefening, in de ruimste zin.