Verslag Raad van Advies vergadering 6 juni 2023

Op dinsdag 6 juni jl. heeft de Raad van Advies vergadering plaatsgevonden.

Het jaarverslag 2022 is o.a. toegelicht. Onderstaand vindt u de concept notulen van deze vergadering.

Gepubliceerd: 1 september 2023

Concept notulen Raad van Advies vergadering